کتاب اراده معطوف به قدرت

گفتاورد روز

سخنی از فریدریش نیچه

از زمان کوپرنیک، انسان از مرکز جهان به سوى نقطه‌اى مجهول مى‌غلتد. فریدریش نیچه از کتاب اراده معطوف به قدرت…

بیشتر بخوانید »
بستن