فروشگاه کاواک

نقد و معرفی کتاب

معرفی کتاب جنس دوم

معرفی کتاب جنس دوم سیمون دو بووار در کتابش ابتدا به محدودیت‌های زیست‌شناختی زنان اشاره می‌کند. سپس به این می‌پردازد…

بیشتر بخوانید »
بستن