فرمان مشروطیت

شخصیت امروز

حسن پیرنیا

حسن پیرنیا ملقب به مشیرالملک و بعد مشیرالدوله ۱۲۵۱ در تبریز متولد شد. او سیاستمدار، حقوقدان و تاریخ‌نگار ایرانی و نخست‌وزیر…

بیشتر بخوانید »
رویدادها

فرمان مشروطیت

فرمان مشروطیت در اصل فرمان تشکیل مجلس شورای ملی ست که مظفرالدین شاه قاجار در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی امضا…

بیشتر بخوانید »
بستن