فئودور داستایفسکی

گفتاورد روز

گفتاوردی از فئودور داستایفسکی

زن قادر است با سنگ‌دلی و تمسخر مرد را دیوانه کند و احساس ناراحتی وجدان هم نداشته باشد. چون هر…

بیشتر بخوانید »
بستن