سخنان آموزنده کوتاه

گفتاورد روز

سخنی از پرل باک

وقتی ‎امید از مردم گرفته شود، تباهی اخلاقی بلافاصله جای آن را خواهد گرفت. #پرل_باک ۱+

بیشتر بخوانید »
گفتاورد روز

سخنی از ژان-لوک گدار

عکاسی حقیقت است. سینما حقیقت است به تعداد بیست و چهار بار در هر ثانیه. ژان لوک گدار   ۱+

بیشتر بخوانید »
بستن