سانسور همان چیزی را که نهی می‌کند

گفتاورد روز

سانسور همان چیزی را که نهی می‌کند

سانسور همان چیزی را که نهی می‌کند به فریاد بلند اعلام می‌دارد. ‌ از کتاب سقوط اثر آلبر کامو ۰

بیشتر بخوانید »
بستن