ارنستو ساباتو

گفتاورد روز

گفتاوردی از ارنستو ساباتو

از کتاب قهرمانان و گورها آیا ما این همه نسبت به آدم‌های دیگر سخت گیر می‌بودیم اگر به راستی به…

بیشتر بخوانید »
گفتاورد روز

یادم می‌آید چند روز پیش از آنکه آن نقاشی را بکشم

یادم می‌آید چند روز پیش از آنکه آن نقاشی را بکشم، در جایی خوانده بودم که مردی در یک اردوگاه…

بیشتر بخوانید »
بستن