ویژه‌نامه‌های کاواک

یپرم خان و سردار اسعد بختیاری

یپرم خان و سردار اسعد بختیاری دو سردار دلاور دوران مشروطه هستند. یپرم خان که تا مرگ سلاح در دست…

بیشتر بخوانید »

هوارد باسکرویل

بااین‌حال که آغاز سلسله وقایعی که منجر به انقلاب مشروطه شد، در حدود ۲۰۰ سال قبل اتفاق افتاده است؛ اما…

بیشتر بخوانید »

علی مسیو

علی مسیو متولد ۱۸۷۹ میلادی و به قتل رسیده به تاریخ ۱۹۱۰ میلادی است. از جنبه‌های مختلفی می‌توان زندگی علی…

بیشتر بخوانید »

قاضی ارداقی

قاضی ارداقی یکی دیگر از چهره‌های اثرگذار انقلاب مشروطه ایران است. او لقب قاضی ارداقی را به سبب حضور موثرش…

بیشتر بخوانید »

محمدولی خان تنکابنی

محمدولی خلعتبری را بانام محمدولی تنکابنی می‌شناسند. او از سیاست‌مداران و جنگ‌آوران نامدار دوران مشروطه بود که رهبری قیام گیلان…

بیشتر بخوانید »

بی بی مریم بختیاری

نقش زنان در جنبش مشروطه به استناد تاریخ و نام‌هایی همچون بی بی مرم بختیاری بی بدیل و درخشان است.…

بیشتر بخوانید »

جمال الدین واعظ اصفهانی

سید جمال الدین واعظ اصفهانی را با القابی همچون صدر الواعظین و صدر المحققین نیز می شناسند. الباقی که به…

بیشتر بخوانید »

حاج میرزا نصرالله ملک المتکلمین

در این مقاله‌ی کوتاه قصد داریم به‌رسم و نام پرونده‌ی نوروزی سایت کاواک « چهره‌های مشروطه » به معرفی هشتمین…

بیشتر بخوانید »

شیخ هادی نجم آبادی

شیخ هادی نجم آبادی یکی از اولین ریشه‌های درختی است که سال‌ها بعد، نام مشروطه به خود گرفت. او را…

بیشتر بخوانید »

میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی

در این مقاله‌ی کوتاه قصد داریم به‌رسم و نام پرونده‌ی نوروزی سایت کاواک « چهره‌های مشروطه » به معرفی پنجمین…

بیشتر بخوانید »

میرزا ملکم خان

در این مقاله‌ی کوتاه قصد داریم به‌رسم و نام پرونده‌ی نوروزی سایت کاواک « چهره‌های مشروطه » به معرفی چهارمین…

بیشتر بخوانید »

ستارخان و باقرخان

در این مقاله‌ی کوتاه قصد داریم به‌رسم و نام پرونده‌ی نوروزی سایت کاواک «چهره‌های مشروطه» به معرفی دومین و سومین…

بیشتر بخوانید »

میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل

در این مقاله‌ی کوتاه قصد داریم به‌ رسم و نام پرونده‌ی نوروزی وبگاه کاواک «چهره‌های مشروطه» به معرفی اولین چهره…

بیشتر بخوانید »
بستن