ویترین کاواک

پرفروشترین کتابهای نشر کرگدن

امروز به پرفروش‌ترین کتاب‌های #نشر_کرگدن در سال نود و هشت می‌پردازیم. ‌با ما همراه شوید. ۱. کتاب انقلاب ایران (ریشه‌های ناآرامی…

بیشتر بخوانید »

پرفروشترین کتابهای نشر سیب سرخ

امروز به پرفروش‌ترین کتاب‌های #نشر_سیب_سرخ در سال نود و هشت می‌پردازیم. ‌با ما همراه شوید. ۱. کتاب پوچی همراه من است تنها زمانی…

بیشتر بخوانید »

پرفروشترین کتابهای انتشارات اتفاق

امروز به پرفروش‌ترین کتاب‌های #انتشارات_اتفاق در سال نود و هشت می‌پردازیم. ‌با ما همراه شوید. ۱. کتاب دست‌های آزاد (شعرهای پل…

بیشتر بخوانید »

پرفروشترین کتابهای انتشارات مروارید

امروز به پرفروش‌ترین کتاب‌های #انتشارات_مروارید در سال نود و هشت می‌پردازیم. ‌ ۱. کتاب بادبادک باز خالد حسینی در اولین رمان خود…

بیشتر بخوانید »

پرفروشترین کتابهای نشر نو

امروز به پرفروش‌ترین کتاب‌های #نشر_نو در سال نود و هشت می‌پردازیم. ‌ ۱. کتاب خطاب به عشق کتاب «خطاب به عشق»، که…

بیشتر بخوانید »

پرفروشترین کتابهای نشر شورآفرین

امروز به پرفروش‌ترین کتاب‌های #نشر_شورآفرین در سال نود و هشت می‌پردازیم. ‌ ۱. کتاب کیارستمی؛ پشت و روی واقعیت کیارستمی می گوید:…

بیشتر بخوانید »

پرفروشترین کتابهای نشر حرفه هنرمند

امروز به پرفروش‌ترین کتاب‌های #نشر_حرفه_هنرمند در سال نود و هشت می‌پردازیم. ‌ ۱. کتاب طراحی حسی ‌ آیا تا به…

بیشتر بخوانید »

پرفروشترین کتابهای گروه انتشاراتی مجید

امروز به پرفروش‌ترین کتاب‌های #گروه_انتشاراتی_مجید در سال نود و هشت می‌پردازیم. ‌ ۱. کتاب ۱۹۸۴ کتاب ۱۹۸۴ که در سال…

بیشتر بخوانید »

پرفروش‌ترین کتابهای نشر فنجان

امروز به پرفروش‌ترین کتاب‌های #نشر_فنجان در سال نود و هشت می‌پردازیم. ‌با ما همراه شوید. ۱. کتاب غم غریبی و…

بیشتر بخوانید »

پرفروشترین کتابهای طوطی – انتشارات فاطمی

امروز به پرفروش‌ترین کتاب‌های #طوطی کتاب‌های کودک و نوجوان انتشارات فاطمی در سال نود و هشت می‌پردازیم. ‌با ما همراه…

بیشتر بخوانید »

پرفروشترین کتابهای انتشارات حرفه نویسنده

امروز به پرفروش‌ترین کتاب‌های #انتشارات_حرفه_نویسنده در سال نود و هشت می‌پردازیم. ‌ ۱. کتاب تصویر مردم ‌ در این جامعه…

بیشتر بخوانید »

پرفروشترین کتابهای نشر کارنامه

امروز به پرفروش‌ترین کتاب‌های #نشر_کارنامه در سال نود و هشت می‌پردازیم. ‌با ما همراه شوید. ۱. کتاب تاریخ بی‌خردی! (از تروا تا ویتنام)…

بیشتر بخوانید »

پرفروشترین کتابهای نشر قطره

امروز به پرفروش‌ترین کتاب‌های #نشر_قطره در سال نود و هشت می‌پردازیم. ‌با ما همراه شوید. ۱. کتاب بار هستی کتاب بار…

بیشتر بخوانید »

پرفروشترین کتابهای انتشارات مهراندیش

امروز به پرفروش‌ترین کتاب‌های #انتشارات_مهراندیش در سال نود و هشت می‌پردازیم. ‌با ما همراه شوید. ۱. کتاب و چنین گفت مولوی (نگرشی…

بیشتر بخوانید »

پرفروشترین کتابهای نشر ورا

امروز به پرفروش‌ترین کتاب‌های #نشر_ورا در سال نود و هشت می‌پردازیم. ‌با ما همراه شوید. ۱. کتاب آنتولوژی شعر اجتماعی…

بیشتر بخوانید »

پرفروشترین کتابهای انتشارات آموخته

امروز به پرفروش‌ترین کتاب‌های #انتشارات_آموخته در سال نود و هشت می‌پردازیم. ‌با ما همراه شوید. ۱. کتاب گاو بنفش (چشمگیر…

بیشتر بخوانید »
بستن