هنر

تازه های نشر مهر ۱۳۹۸

کتاب عکس و دیدن عکس پدید‌آورنده: یوریک کریم مسیحی | انتشارات بیدگل این کتاب شامل ۲۶ فصل کوتاه است که…

بیشتر بخوانید »

از هنر تا امیرکبیر و ایران

کتاب هنر چگونه می تواند زندگی شما را دگرگون کند پدید‌آورنده: آلن دوباتن – جان آرمسترانگ | مترجم: گلی امامی…

بیشتر بخوانید »

تازه‌های نشر – اردیبهشت ۹۸

کتاب مادر پدید‌آورنده: ماکسیم گورکی | مترجم: محمد قاضی | انتشارات جامی کتاب مادر اثر ماکسیم گورکی٬ یکى از بهترین نمونه‌هاى…

بیشتر بخوانید »

تازه‌های نشر-سری بیستم

کتاب مرثیه‌ای برای آرژانتین پدید‌آورنده: پاتریسیو پرون | مترجم: بهمن یغمایی | نشر نگاه مرثیه‌ای برای آرژانتین داستان تلخ مهاجرت…

بیشتر بخوانید »
بستن