صدای شاعر

محمدحسین شهریار

 سید محمدحسین بهجت تبریزی) در سال ۱۲۸۵ خورشیدی در شهر تبریز متولد شد. او متخلص به شهریار (پیش از…

بیشتر بخوانید »
بستن